Số nhà bán được ở Vancouver sút giảm

Vancouver: Theo bản công bố của hội đồng địa ốc vùng đại thủ phủ Toronto phổ biến hôm thứ tư ngày 5 tháng 7 thì số lượng nhà bán được trong tháng 6 năm nay, sút giảm 11.5 phần trăm so với số nhà bán được trong tháng sáu năm ngoái.

Tuy nhiên số nhà  bán trong tháng 6 năm nay vẫn còn cao hơn 14.5 phần trăm , so với con số trung bình số nhà bán được trong tháng 6 của 10 năm trước.

Nếu tính theo tỷ lệ nhà bán được so với số nhà đăng trên bảng thì số condos bán được nhiều nhất với tỷ lệ 93.2 phần trăm. Thứ đến là những nhà townhouses bán được với tỷ lệ 62 phần trăm.

Tỷ lệ số nhà độc lập bán được chỉ có 24.5 phần trăm, có thể vì không có nhiều người có khả năng tài chánh mua những căn nhà độc lập ở vùng đại thủ phủ Vancouver?

Giá một căn nhà trung bình và bao gồm tất cả những loại nhà ở vùng đại thủ phủ Vancouver hiện nay là  $998,700: gia tăng 7.9 phần trăm trong vòng 1 năm.

Nhận báo giá qua email