Số nhà không người mướn, gia tăng ở thành phố Calgary.

Calgary: Trong hôm thứ hai ngày 28 tháng 11, cơ quan đặc trách về nợ nhà và nhà cửa liên bang, CMHC, đã cho công  bố bản tường trình về tình hình địa ốc ở thành phố Calgary.

Bản tường trình cho thấy những bi quan về nền kỹ nghệ cho mướn nhà ở thành phố Calgary này.

Theo bản công bố thì tỷ lệ  trung bình các chúng cư bỏ không, không có người mướn ở 34 vùng thị tứ lớn ở Canada trong tháng 10 vừa qua , ở mức 3.4 phần trăm, so với mức 3.3  phần trăm trong tháng 10 năm 2015.

Những thành phố có nhà bỏ trống không người mướn cao nhất là thành phố Saskatoon ở tỉnh bang Saskatchewan với tỷ lệ 10 phần trăm, và thành phố Calgary ở tỉnh bang Alberta với tỷ lệ  7 phần trăm.

Tại thành phố Calgary, nhiều chủ nhà đang gặp khó khăn tìm người mướn, và tỷ lệ nhà bỏ không ở đây đã ở mức cao nhất trong vòng 25 năm qua.

Đây không phải tin vui cho chủ nhà, nhưng lại là một tin mừng cho những người đi mướn nhà, nhất là những người có lợi tức thấp ở thành phố Calgary.

Tiền mướn nhà trung bình ở thành phố Calgary trong tháng 10 là $1,143 một tháng, sút giảm 7.6 phần trăm trong vòng 1 năm. Giá mướn một căn chúng cư độc thân là $858, một căn chúng cư một phòng ngủ là $1,050 và một căn chúng cư 2 phòng ngủ là $1,258.

Bạn cũng có thể thích

Nhận báo giá qua email