Số nợ dài hạn của Hoa Kỳ lên đến mức kỷ lục, một năm sau ngày tổng thống Trump lên cầm quyền.

Hoa Thịnh Đốn: Vào ngày này một năm trước, sau khi đắc cử, tổng thống Trump đã hứa là ông sẽ hủy bỏ số nợ dài hạn của Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian 8 năm.
Khi tổng thống Trump tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng giêng năm 2017, số nợ dài hạn của Hoa Kỳ là 19.9 ngàn tỷ Mỹ kim. Mới đây tổng thống Trump đã ký ban hành việc cắt giảm thuế và gia tăng chi tiêu trong 2 năm tới với số chi phí lên đến 1.5 ngàn tỷ Mỹ kim.
Theo ủy ban ước tính ngân sách liên bang của quốc hội Mỹ, thì số thâm thủng ngân sách hàng năm có thể lên đến 2.1 ngàn tỷ Mỹ kim một năm, trong vòng 10 năm sắp đến.
Cũng theo các ước tính thì số nợ dài hạn của Hoa Kỳ sẽ lên đến trên 20 ngàn tỷ Mỹ kim vào tháng 9 năm nay.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email