Số phụ nữ và những người trẻ uống rượu phải vào phòng cấp cứu gia tăng.

Toronto: Kết quả một cuộc khảo cứu vừa được đăng tải trên tạp chí y khoa, the Canadian Medical Association Journal, hôm thứ hai ngày 22 tháng 7 cho thấy là những bệnh tật liên quan đến việc uống rượu, đã là một gánh nặng cho các phòng cấp cứu, trong các bệnh viện ở tỉnh bang Ontario.
Kết quả bản khảo cứu cũng cho thấy số phụ nữ và những người trẻ uống rượu và bị bệnh gia tăng.
Các khảo cứu gia của trường đại học Ottawa, bệnh viện Ottawa, các cơ quan khảo cứu the Bruyere Research Intitute và ICES, đã kiểm kê những dữ kiện của trên 15 triệu cư dân ở tỉnh bang Ontario mà tuổi từ 10 tuổi cho đến 105 tuổi.
Trong khoảng từ năm 2003 cho đến 2016, những người này đã đi đến phòng cấp cứu của các bệnh viện ở tỉnh bang Ontario 765,346 lần.
Trong khi số bệnh nhân đi đến phòng cấp cứu gia tăng 4.4 phần trăm, thì số bệnh nhân phải viếng phòng cấp cứu vì rượu gia tăng 7 phần trăm.
Theo bác sĩ Daniel Myran, trưởng toán khảo cứu thì hiện nay phần lớn những người phải vào bệnh viện vì rượu là đàn ông, nhưng số những phụ nữ và những người trẻ phải vào bệnh viện vì rượu đã gia tăng đáng kể.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email