So sánh hiệu quả của các loại thuốc chủng ngừa covid

Toronto: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ ba ngày 27 tháng 4, thì trong tuần lễ sắp tới, Canada sẽ nhận được 1.9 triệu liều thuốc chủng ngừa covid gồm cả 300 ngàn liều thuốc chủng Janssen đầu tiên đến từ công ty Johnson &Johnson.
Như vậy thuốc chủng nào có hiệu quả hơn?

1. Thuốc chủng Pfizer: Theo các chuyên gia y tế thì sau khi chủng ngừa mũi thuốc thứ nhất thì sự hữu hiệu chỉ có 52.4 phần trăm và gia tăng lên 92 phần trăm trong khoảng thời gian 14 ngày cho đến 21 ngày sau khi chủng ngừa.
Công ty Pfizer khuyến cáo là chờ 21 ngày cho liều thuốc thứ nhì, nhưng cơ quan tư vấn về thuống chủng NACI của Canada, đã cho phép kéo dài thời gian chủng ngừa mũi thuốc thứ nhì lên đến 4 tháng, để sớm chủng ngừa cho càng nhiều người càng tốt.
Sau khi chủng ngừa mũi thứ nhì loại Pfizer thì sự hữu hiệu lên đến 95 phần trăm.

2. Thuốc chủng Moderna: sự hữu hiệu lên đến 80 phần trăm sau khi chủng mũi thuốc thứ nhất và gia tăng lên đến 92 phần trăm sau khi chủng ngừa được 14 ngày.
Sau khi chủng ngừa mũi thuốc thứ nhì loại Moderna thì sự hữu hiệu lên đến 94 phần trăm.

3, Thuốc chủng Astra Zeneca: Sau khi chủng ngừa covid bằng loại thuốc Astra Zeneca từ 22 ngày cho đến 90 ngày, thì sự hữu hiệu là 76 phần trăm.
Nếu chủng ngừa mũi thứ nhì sau 4 tháng thì sự hữu hiệu lên đến 82 phần trăm.

4. Thuốc chủng Janssen: thuốc chủng này chỉ cần chích 1 mũi và sau khi chủng ngừa 2 tuần, sự hữu hiệu là 66 phần trăm. Đồng thời thuốc chủng cũng giúp hệ thống miễn nhiễm mạnh mẽ hơn theo thời gian.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email