So sánh việc dùng người môi giới nợ nhà hay chuyên viên ngân hàng?

Toronto: Nếu bạn đi tìm mượn tiền mua nhà hay tái ký kết món nợ nhà, thì nên chọn nơi đâu? Hoặc đến mượn nợ ở các ngân hàng hay qua trung gian của các chuyên viên môi giới nợ nhà ( mortgage brokers)

Cái khác biệt là nhân viên ngân hàng chỉ đại diện cho một ngân hàng duy nhất, trong khi một mortgage broker đại diện cho nhiều ngân hàng khác nhau.

Những chuyên viên môi giới nợ nhà, ăn tiền hoa hồng của các ngân hàng mà họ giới thiệu người đến mượn tiền, và những người này phải có giấy phép hành nghề của cơ quan Financial Service Commission ở tỉnh bang Ontario.

Những ngân hàng có thể chỉ cho những người có điểm tín dụng cao mượn tiền, trong khi một chuyên viên môi giới nợ nhà có thể tìm cách cho những người không có điểm tín dụng tốt, mượn tiền từ một ngân hàng hay một công ty tài chánh không quá khắt khe khi kiểm soát đơn xin mượn tiền.

Những chuyên viên môi giới nợ nhà, làm việc cho nhiều ngân hàng, nhiều công ty tài chánh lớn nhỏ, cho nên họ có thể tìm được những ngân hàng hay những công ty tài chánh có mức lãi suất thấp.

Theo cơ quan kiểm soát nợ nhà và nhà cửa liên bang (CMHC) thì trong năm 2017, 39 phần trăm những người mua nhà, mượn nợ qua trung gian của các chuyên viên môi giới, gia tăng so với mức 33 phần trăm vào năm 2016.

Theo ông Paul Taylor, chủ tịch điều hành của công ty Mortgage Professionals Canada thì cách thức
mượn nợ nhà ngày thêm phức tạp vì có thêm những luật lệ mới từ chính quyền liên bang, và vì thế số người tham vấn qua các chuyên viên môi giới trước khi mượn nợ nhà đã gia tăng.

Ông Taylor cũng thấy là phần lớn những người mượn nợ nhà qua trung gian một mortgage broker ,là những người trẻ, mua nhà lần đầu và không bị chi phối bởi quyết định của bố mẹ những người này, trong việc mượn nợ từ ngân hàng mà bố mẹ của họ đang sử dụng.

Cho dù bạn mượn tiền từ ngân hàng hay qua trung gian những chuyên viên môi giới thì luật mượn tiền mua nhà chung được áp dụng như sau:

– Những căn nhà giá bán dưới 500 ngàn dollars, thì người mua chỉ cần đặt tiền cọc 5 phần trăm giá bán của căn nhà. Nếu căn nhà giá từ 500 ngàn lên đến $999,999 thì người mua cần đặt cọc 5 phần trăm cho số tiền nợ $500,000 và cộng thêm 10 phần trăm cho số tiền nợ của con số sai biệt trên 500 ngàn dollars.

Nếu căn nhà trị giá 1 triệu dollars thì người mua sẽ phải đặt cọc 20 phần trăm.

Nếu số tiền bạn đặt cọc dưới 20 phần trăm, bạn sẽ cần phải mua bảo hiểm nợ nhà qua cơ quan CMHC.