So sánh việc luận tội tổng thống Trump và việc luận tội cựu tổng thống Bill Clinton.

Hoa Thịnh Đốn: Ngày thứ tư 18 tháng chạp năm 2019, là ngày mà hạ viện Hoa Kỳ bỏ phiếu luận tội tổng thống Donald Trump.
Ông Trump là tổng thống Hoa Kỳ thứ ba bị luận tội.
Những điểm tương đồng giữa hai cuộc luận tội tổng thống Trump và cựu tổng thống Clinton:
Hạ viện Mỹ luận tội cựu tổng thống Clinton vào ngày 19 tháng chạp năm 1998, và thượng viện Mỹ thảo luận việc luận tội vào 7 tháng giêng năm 1999.
Theo dự trù thì hạ viện Mỹ sẽ thông qua việc buộc tội tổng thống Trump cũng vào ngày 19 tháng chạp năm nay và việc thảo luận việc buộc tội ở thượng viện Mỹ cũng sẽ bắt đầu vào đầu tháng giêng năm tới.
Trong cả hai kỳ luận tội, đảng Dân Chủ chiếm đa số ghế ở hạ viện, trong khi đảng Cộng Hòa chiếm ưu thế ở thượng viện.
Những điểm khác biệt: trong khi tổng thống Trump bị buộc hai tội danh là lạm dụng quyền lực và ngăn cản việc thi hành công lý, thì việc luận tội cựu tổng thống Clinton không liên quan gì đến an ninh quốc gia.
Việc luận tội để buộc tổng thống Trump rời khỏi một chức vụ công cử xem ra rất khó khăn, không dễ dàng như nhiều người nghĩ, nhất là khi đảng Cộng Hòa nắm đa số ghế ở thượng viện.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email