Số sinh viên học ngành y tá gia tăng mạnh ở tỉnh bang Ontario

Toronto: Với những thiếu hụt nhân viên y tế trong thời đại dịch covid, nhiều trường cao đẳng và đại học ở tỉnh bang Ontario cho biết là số sinh viên theo học ngành y tá ở các trường này đã lên đến mức kỷ lục.
Một trong những sinh viên sắp vào học ngành y tá là cô Princess Jibrin ở thành phố Hamilton. Cô Princess cho biết là cô theo gương bà mẹ của cô, hiện là y tá khu cấp cứu của bệnh viện thành phố Hamilton.
Cô Princess năm nay 23 tuổi là nguyên quán ở xứ Nigeria, sẽ vào học năm đầu ngành y tá của trường cao đẳng George Brown vào khóa học mùa thu sắp đến.
Theo hội đồng các trường đại học tỉnh bang Ontario thì số sinh viên ghi danh theo học ngành y tá trong mùa thu năm nay lên đến 13 ngàn sinh viên, gia tăng 25 phần trăm so vớ số sinh viên theo học ngành này vào năm 2019.
Ngoài số sinh viên theo học ngành y tá ở các trường đại học, còn có các sinh viên theo học ngành này ở các trường cao đẳng: số sinh viên theo học ngành y tá ở các trường cao đẳng ở tỉnh bang Ontario trong năm nay cũng lên đến 12 ngàn người.
Như thế tổng số sinh viên theo học ngành y tá ở các trường cao đẳng và đại học ở tỉnh bang Ontario lên đến 25 ngàn sinh viên.
Theo những ước tính của hiệp hội y tá tỉnh bang Ontario thì hiện nay tỉnh bang này thiếu hụt khoảng 22 ngàn y tá.
Một phần lớn y tá nước ngoài như Ba Lan, Phi Luật Tân.. đã được cấp tốc nhận vào làm việc ch o các bệnh viện ở tỉnh bang Ontario trong những tháng gần đây.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email