Số sinh viên Việt Nam qua du học ở Canada gia tăng

Ottawa: Bộ di dân và quốc tịch Canada trong hôm thứ sáu ngày 9 tháng 8, đã công bố những con số sinh viên ngoại quốc đến du học ở Canada.
Theo bản công bố này thì trong năm 2018, có 20,300 sinh viên Việt Nam đến Canada du học. Số sinh viên Việt Nam du học ở Canada đứng hàng thứ 5 trong số những quốc gia có nhiều sinh viên qua du học ở Canada.
Cũng theo bộ di dân thì các trường đại học ở Canada đã trở thành nơi được các sinh viên Việt Nam ưa thích nhất.
Những nước có số sinh viên du học nhiều nhất theo thứ tự là Ấn Độ với 172,625 sinh viên, Trung quốc với 142,985 sinh viên, Nam Hàn với 24,195 sinh viên và đứng hàng thứ tư là Pháp với 22,745 sinh viên.

Cũng theo nhận định của bộ di dân thì trong vòng vài năm nữa, số sinh viên Việt Nam du học ở Canada sẽ nhiều hơn số sinh viên Việt Nam đến Mỹ du học.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email