Số thâm thủng mậu dịch của Canada sút giảm

Ottawa: Theo những công bố của sở Thống Kê Canada phổ biến hôm thứ tư ngày 27 tháng 3, thì số thâm thủng mậu dịch của Canada trong tháng giêng vừa qua đã sút giảm.
Giá dầu thô gia tăng trong những tháng đầu năm giúp cho số thâm thủng mậu dịch của Canada trong tháng giêng sút giảm.
Số thâm thủng mậu dịch của Canada trong tháng giêng năm nay là 4.2 tỷ dollars, so với số thâm thủng 4.8 tỷ dollars của tháng chạp năm ngoái 2018.
Tuy nhiên số thặng dư mậu dịch với Hoa Kỳ trong tháng giêng đã giảm còn ở mức 1.6 tỷ dollars, so với số thặng dư 1.8 tỷ dollars trong tháng chạp.