Sở Thống Kê đăng bảng tìm thêm 32 ngàn nhân viên

Toronto: Ai muốn việc làm trong những ngày sắp tới, thì nên mau mau nộp đơn với sở Thống Kê Canada.
Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 22 tháng giêng, sở Thống Kê Canada dự trù sẽ mướn thêm 32 ngàn nhân viên trên toàn Canada, để sửa soạn cho cuộc kiểm kê dân số đại quy mô sẽ diễn ra vào tháng 5 năm nay 2021.
Cũng theo người phát ngôn viên của sở Thống Kê thì những người mướn sẽ ở trong các cộng đồng của những sắc dân lớn nhỏ, với nhiệm vụ thu thập những dữ kiện một cách chính xác cho sở Thống Kê.
Những công việc này sẽ kéo dài từ tháng 3 năm nay cho đến tháng 7.
Cũng vì đại dịch, cho nên những nhân viên thu thập dữ kiện cho sở Thống Kê, sẽ giới hạn việc trực tiếp liên lạc với những cư dân, và phần lớn sẽ làm việc qua mạng internet và điện thoại.
Người phát ngôn viên sở Thống Kê cũng cho biết là sở Thống Kê Canada sẽ cung cấp những máy móc, dụng cụ cần thiết cho những người đi thu thập dữ kiện.
Lương của 32 ngàn nhân viên sẽ được thâu nhận trong những tuần sắp tới sẽ từ mức $17.83 một giờ lên đến $21.77 một giờ. Lương cho những nhân viên làm việc ở vùng bắc cực và ở các cộng đồng hẻo lánh như các bộ lạc thổ dân, sẽ được gia tăng lên đến mức $28.25 một giờ cho đến $31.25 một giờ.
Những ứng viên sẽ phải từ 18 tuổi trở lên, và phải là thường trú nhân Canada.
Người ta có thể vào mạng

Xem thêm

Nhận báo giá qua email