Sở thú Calgary thả những con cò whooping cranes về lại miền hoang dã.

Calgary: Theo những tin tức vừa công bố hôm thứ bảy ngày 18 tháng 11, chương trình gây giống loại cò có tiếng kêu lớn ( whooping crane), của sở thú thành phố Calgary, tỉnh bang Alberta, đã bước sang giai đoạn thứ nhì, là đem những con cò được nuôi nấng khỏe mạnh, đem thả ở các  khu rừng trong tiểu bang  Lousiana, Hoa Kỳ.

Hai con cò con whooping crane đã được gửi xuống  trung tâm bảo vệ những thú rừng có tên là  the Rockefeller Wildlife Refuge ở miền nam tiểu bang Louisiana cùng với 10 con cò khác, được gửi đến từ các tiểu bang Wisconsin và Maryland.

Những con cò này sẽ sống trong trung tâm tạm trú thú rừng một thời gian, cho quen với thời tiết của vùng Louisiana, trước khi chúng được thả về nơi hoang dã.

Loại cò whooping crane là loại cò hiếm nhất trên thế giới. Trong năm 1944, chỉ có 21 con cò whooping crane trên toàn thế giới.

Sau những nỗ lực tìm các phục hồi lại giống cò này, hiện nay có khoảng 600 con cò whooping crane và trong số này có 150 con cò được nuôi trong các sở thú, các trung tâm bảo vệ thú rừng.

Trong số 450 con cò sống hoang dã, có 350 con cò bay đi bay lại  giữa Canada và tiểu bang Texas: chúng  di chuyển xuống sống ở Texas trong những tháng mùa đông.

Còn khoảng 100 con cò khác sinh sống thay đổi giữa tiểu bang Wisconsin và tiểu bang Florida.

Con cò whooping crane cao 1.8 mét là giống chim cao nhất  Bắc Mỹ

Xem thêm

Nhận báo giá qua email