Số tiền lời nợ nhà mà cư dân Canada phải trả gia tăng 250 phần trăm

Ottawa: Theo bản tường trình của tổ chức tham vấn đầu tư RateHub.ca phổ biến trong hôm thứ hai ngày 28 tháng 11, thì tiền lời nợ nhà mà người ta phải trả trong năm 2022, đã gia tăng 250 phần trăm, so với số tiền lời nợ nhà trong năm 2021 trước đó.
Tổ chức RateHub.ca đã tính số tiền lời mà người mượn nợ phải trả cho các ngân hàng, dựa vào mức lãi suất nợ nhà gia tăng.
Theo những tính toán của tổ chức RateHub.ca với số nợ nhà tiêu biểu là $600,000.
-Vào tháng 10 năm 2021, người mượn $600,000 nợ nhà với mức lãi suất loại 5 năm cố định là 2.09 phần trăm, thì trong năm đầu, số tiền lời mà người mượn nợ nhà phải trả cho ngân hàng là $12,310.
– Vào tháng 10 năm nay 2022, một người khác cũng mượn $600,000 nợ nhà, nhưng mức lãi suất nợ nhà loại 5 năm cố định đã lên đến 5.24 phần trăm.
Với mức lãi suất này, người có nợ nhà sẽ phải trả số tiền lời cho ngân hàng, trong năm đầu là $30,819: số tiền lời phải trả cho ngân hàng gia tăng 250 phần trăm.
Theo hiệp hội những nhà địa ốc canada, CREA, thì trong tháng 10 năm nay 2022, giá trung bình 1 căn nhà , bao gồm tất cả các loại nhà, ở Canada là $644,643: giá nhà sút giảm 9.9 phần trăm trong vòng 1 năm.
Trong khi mức lãi suất nợ nhà loại 5 năm cố định ở Canada trong tháng 10 năm nay 2022 là 5.75 phần trăm.
Mức lãi suất nợ nhà sẽ còn gia tăng cao trong tháng 12, khi ông thống đốc ngân hàng trung ương Canada, Tiff MacLem, đã xác định là mức lãi suất căn bản sẽ còn gia tăng.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email