Số tiền quyên cho hội từ thiện United Way sút giảm

Calgary, Alberta: Một trong những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế của tỉnh bang Alberta nói chung, và nền kinh tế của thành phố Calgary nói riêng, đã sút giảm, là dựa vào số tiền quyên góp hàng năm của tổ chức từ thiện United Way.

Trong năm 2014, số tiền quyên góp của cư dân thành phố Calgary cho tổ chức United Way lên đến mức kỷ lục là 59.7 triệu dollars.

Sang năm 2015,năm bắt đầu khi giá dầu thô sút giảm, có sự suy thoái của nền kinh tế ở thành phố Calgary, số tiền quyên góp cho tổ chức United Way ở thành phố này giảm xuống còn ở mức 55.2 triệu dollars.

Tuy nhiên theo bà Lucy Miller, chủ tịch điều hành của tổ chức United Way ở Calgary, thì với số tiền 55.2 triệu dollars quyên được trong năm ngoái, cũng là một thành công, khi có những khó khăn của các công ty, của cư dân trong thành phố, về công ăn việc làm ngày một sút giảm ở đây.

Cũng theo bà chủ tịch Miller thì việc quyên góp cho tổ chức United Way trong năm nay 2016 sẽ khó khăn hơn.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email