Số trận sóng nóng ở Hoa Kỳ gia tăng cao vì quả đất ngày một nóng.

Nóng chẩy nhựa đường, hư thùng rác ở Arizona

Hoa Thịnh Đốn: Kết quả của một cuộc nghiên cứu mới đây vừa được công bố hôm thứ ba ngày 16 tháng 7, cho thấy là với quả đất ngày một nóng, số trận sóng nóng ( heatwave) diễn ra ở Hoa Kỳ ngày một nhiều.
Theo bà Kristina Dahl, khoa học gia của trung tâm khảo cứu the Union of Concerned Scientists, và cũng là một trong những tác giả của bản nghiên cứu, thì trong những thập kỷ tới, cư nhân sống ở tất cả mọi nơi ở Hoa Kỳ, sẽ phải trải qua nhiều ngày với cái nóng chết người trong một năm.
Cũng theo kết quả của bản nghiên cứu thì đến năm 2050, hàng trăm thành phố ở Hoa Kỳ sẽ có nguyên cả tháng hè mà nhiệt độ trong tháng luôn ở mức trên 100 độ F (37.8 độ C)
Quả đất ngày một nóng vì người ta đã liên tục đốt khí, than và dầu và thải lên không trung khi carbon và khí methan.
Những loại khí thải ra đã làm gia tăng nhiệt độ của không khó và nước biển, gây những thiên tai bão lụt thường xuyên.
Các nhà khoa học cũng tiên đoán là sẽ có những cuộc di dân vĩ đại của những người đang sống ở những vùng quá nóng, đến những vùng có nhiệt độ mát hơn: những miền như Canada và ngay cả di dân lên Bắc Cực.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email