Số ứng cử viên gốc Việt vào hội đồng thành phố Montreal gia tăng

Theo tin của đài CBC thì trong cuộc tranh cử nghị viên hội đồng thành phố Montreal sẽ diễn ra trong tháng 11 năm nay 2021, số ứng cử viên gốc Á Châu gồm cả những ứng cử viên gốc Việt gia tăng.

Trong cuộc họp mặt mới đây ở một nhà hàng trong thành phố Brossard, tỉnh bang Quebec có sự tham dự của các ứng cử viên Mạnh Nguyễn, Trang K Lê Trần, và Jin Kim.

Những ứng cử viên này ứng cử trong các khu vực khác nhau, không cùng một khu vực nghĩa là không phải là địch thủ của nhau.

Họ cùng ăn uống và thảo luận về những phương cách thu hút lá phiếu của cử tri trong khu vực mà họ ra ứng cử.

Theo ông Mạnh Nguyễn, ứng cử viên khu vực 9 trong thành phố Montreal thì việc mà các ứng cử viên gốc Á Châu ra ứng cử là họ muốn có tiếng nói của họ và muốn có một chỗ đứng trong xã hội.

Ông Mạnh cũng nói là cộng đồng những người Quebecers gốc Á muốn có những đại diện trong hội đồng thành phố Montreal.

Tại thành phố Brossard và trong năm bầu cử hội đồng thành phố vào năm 2017, thì chỉ có 4 ứng cử viên gốc Á Châu. Trong cuộc bầu cử năm nay 2021, số ứng cử viên gốc Á lên đến 8 người.

Bà Lê Trần một ứng cử viên gốc Việt ở khu vực 8 nói đây là lần đầu tiên bà ra tranh cử vì bà không thấy có những nghị viên gốc Á trong hội đồng thành phố.