Số vụ lường gạt về thuế gia tăng khi mùa khai thuế đến.

Ottawa: Trong hôm thứ tư ngày 7 tháng 3, sở thuế Canada, CRA, đã lên tiếng khuyến cáo cư dân nên cẩn thận vì những vụ lường gạt về thuế gia tăng khi mùa khai thuế đến.
Theo sở cảnh sát thành phố Ottawa thì những vụ lường gạt liên quan đến thuế diễn ra nguyên trong năm, nhưng gia tăng nhiều trong những ngày mà người ta phải khai thuế lợi tức.
Những kẻ lường gạt giả danh là nhân viên sở thuế hay nhân viên công lực, dùng điện thoại hay điện thư vu cáo và tống tiền những nạn nhân nhẹ dạ.
Những kẻ lường gạt giả danh là nhân viên sở thuế, dùng điện thoại, điện thư hay text đến các nạn nhân đòi tiền hay những dữ kiện cá nhân.
Phát ngôn viên của sở thuế Canada đã nhấn mạnh là cơ quan này không bao giờ dùng điện thoại, điện thư hay text gửi đến cư dân đòi phải đóng thuế hay phải cung cấp các tin tức cá nhân của những người này.
Theo trung sĩ Guy Paul Laroque của sở cảnh sát thành phố Ottawa thì từ năm 2014 cho đến nay có đến trên 56 ngàn người nhẹ dạ, dễ tin bị lừa ở Canada và số tiền các nạn nhân này bị mất lên đến trên 10 triệu dollars.
Cũng theo trung sĩ Laroque thì đa số những người bị lừa là những người lớn tuổi, sống một mình.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email