Số xe bị chết máy gia tăng trong ngày Boxing Day.

Winipeg, Manitoba: Một trong những ngày lạnh nhất mùa đông năm nay ở Canada là ngày Boxing Day, ngày sau lễ Giáng Sinh.
Trong ngày Boxing Day, nhiệt độ cộng thêm cái lạnh của gió ở nhiều nơi trong Canada đã xuống thấp đến trừ 40 độ C.
Hiệp hội những người lái xe ở Canada, CAA, chi nhánh ở tỉnh bang Manitoba cho biết là vào lúc 9 giờ sáng, trong buổi sáng hôm 26 tháng chạp, có đến trên 150 người đã không đề máy xe được vì trời quá lạnh, và tổ chức này đã gặp khó khăn gửi nhân viên đến câu điện cho xe của 150 người này mà không gây những trễ nải cho họ. Nhiệt độ trong ngày Boxing Day cộng thêm cái lạnh của gió đã xuống đến mức trừ 39 độ C ở tỉnh bang Manitoba, khiến bình điện của nhiều xe hơi, nhất là những xe cũ đã không hoạt động.
Trong ngày Giáng Sinh hiệp hội CAA ở tỉnh bang Manitoba cũng nhận được 650 cú điện thoại xin trợ giúp vì xe hư, của các thành viên, thay như mức bình thường chỉ có 190 cú phone.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email