Sông đào Rideau mở cửa cho người trượt băng

Ottawa: Theo những tin tức loan báo, thì chính quyền ở thủ đô Ottawa đã mở cửa một phần con sông đào Rideau, cho cư dân có thể trượt băng, sau khi mặt con sông đã đóng đá.
Tưởng cũng nên nói thêm là con kinh đào Rideau đã được thiết lập từ những năm 1800 chạy dài từ thành phố Kingston lên đến thủ đô Ottawa, nhằm cung cấp điều kiện cho các đội chiến thuyền và tàu bè từ biển vào đến Ottawa.
Con kinh đào này chạy dọc trong thành phố Ottawa và là đường lưu thông cho những cư dân làm việc trong thành phố, nhưng ở ngoại ô: họ có thể trượt băng đi làm thay vì phải lái xe hay đi xe bus.
Con kinh đào Rideau cũng là nơi tập thể thao bằng cách trượt băng, cho cư dân trong thành phố trong mùa đông.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email