Sống lâu hay sống khỏe mạnh?

( Theo CBS Marketwatch)
Theo lời các cụ xưa thì chỉ có hai thứ chắc chắn xảy ra trong cuộc đời mà người ta phải đối diện là thuế má và cái chết.
Trong khi chết là chuyện đương nhiên người ta không thể tránh được, nhưng phẩm chất của cuộc sống từ bây giờ cho đến khi chết là điều mà người ta có thể định đoạt được.
Một cuộc nghiên cứu mới đây của tổ chức the Goldenson Center for Actuarial Research, tìm cách đo lường phẩm chất của cuộc sống.
Một người có bao nhiêu năm khỏe mạnh trước khi bị bệnh tật?
Theo tổ chức the Goldenson Center for Actuarial Research thì một người đàn ông 60 tuổi, tập thể dục đều đặn, ăn uống cẩn thận kiêng cữ, không mập và ngủ một đêm 8 tiếng đồng hồ, có thêm 13 năm sống khỏe mạnh so với những người cùng tuổi nhưng không theo đúng những điều luật vừa kể trên.
Ăn uống không kiêng cữ, còn giết người nhiều hơn là chuyện hút thuốc.
Ngoài ra cũng theo các chuyên gia của tổ chức the Golden Center for Actuarial Research thì những yếu tố khác cũng giúp người ta có cuộc sống phẩm chất là học vấn và lợi tức: những người có học vấn và lợi tức cao, là những người có khả năng thực hiện được những chuyện về việc kiêng cữ ăn uống, tập thể dục, và ngủ.
Những chuyện khác cũng cần thiết là việc tìm cách giảm những suy thoái tâm thần, lạc quan trong cuộc sống và có những liên lạc với xã hội qua bạn bè, và những hoạt động cộng đồng, không sống cô đơn một mình.