Sóng nóng trải dài từ California xuống đến Alabama

Hôm Chúa nhật ngày 12 tháng 7, những trận sóng nóng đã bao phủ một phần của nước Mỹ, và nhiệt độ cộng thêm sức nóng của độ ẩm ở nhiều thành phố đã lên đến mức nóng kỷ lục.

Nhiệt độ của những thành phố như Las Vegas, Phoenix, Tucson, Dallas trong ngày Chúa nhật đã ở mức thấp nhất là 100 độ F (38.5 độ C) lên đến 110 độ F (43.3 độ C)

Tại tiểu bang Texas, nhiệt độ ở các thành phố như San Antonio, Lubbock.. cũng lên trên 100 độ F trong ngày chúa nhật.

Những thành phố ở các tiểu bang Florida, Alabama, South Carolina.. nhiệt độ cũng lên đến trên 95 độ F. Nhiệt độ của “Sa Mạc Chết” nằm giữa tiểu bang Nevada và California đã lên đến 115 độ F trong ngày Chúa nhật.

Tin tức khác...