Sữa mẹ cho từ thiện đã bị kẻ gian đem bán hưởng lợi

Vancouver: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 28 tháng 5, thì có hàng chục những bà mẹ làm việc từ thiện bằng cách cho sữa mẹ cho những người mẹ khác sinh con mà không có đủ sữa, nhưng có nhiều người bất chính, nhận được sữa mẹ của người khác, thay vì cho con bú, hay người này đã đủ sữa cho con, đem bán số sữa mẹ nhận được lấy tiền.
Bà Jodi Neidert, một người mẹ đã tặng khoảng 19 lít sữa mẹ cho một phụ nữ khác, và bà này đã đem số sữa mẹ nhận được, bán lấy tiền.
Trên toàn Canada chỉ có bốn nơi có dự trữ sữa mẹ cho những người mẹ sinh con mà không có đủ sữa, và vì thế nhiều sản phụ không có đủ sữa, đã phải đi mua ở ngoài.