Sức khỏe cho mọi người

Hôm 12-7, Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển (BPSOS) tại Hoston (Texas) phối hợp với Hội Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Christus (Christus Foundation for Health Care) tổ chức ngày khám miễn phí cho cư dân vùng Southwest không phân biệt sắc tộc.

Ban tổ chức là cô Trần Minh Nguyệt – thành viên của BPSOS và các thiện nguyện viên, chương trình được bảo trợ của Cancer Prevention and Research Institute of Texas và được thực hiện với sự cộng tác của Christus.

Năm 1986 những thành viên Dòng Nử Tu Bác Ái của Ngôi Lời Nhập Thể tại Hoa Kỳ đã tình nguyện đến Gaveston Texas để chăm sóc sức khỏe của cư dân sống trong vùng, đó là những hạt giống đầu tiên của Hội đã nảy mầm và tăng trưởng cho đến ngày nay.

Rất đông đồng hương người Việt, phần lớn là những người cao tuổi đến ghi tên khám bịnh. Ủy ban cứu người vượt biển đã tích cực thực hiên những chương trình y tế cung cấp những dịch vụ khám chửa bịnh miễn phí cho cộng đồng người Việt có thu nhập thấp không có điều kiện tham gia bảo hiểm sức khỏe.

Bạch Cúc

 

Hình 6 Hình 4 Hình 5

Nhận báo giá qua email