Sưu cao thuế nặng

Ottawa: Theo ý kiến chung thì cách khôn ngoan nhất trong cuộc sống là không nên chi ra trên 30 phần tiền lợi tức vào những thuế má, và như thế thì người ta mới có thể khá lên được. Tuy nhiên theo  bản nghiên cứu của tổ chức  Fraser Institute vừa công bố thì sưu cao thuế nặng là gánh nặng lớn nhất của những gia đình ở Canada.

Cũng theo bản khảo cứu của viện Fraser thì gánh nặng lớn nhất của những người Canadians không phải là chi phí nhà cửa, tiền nợ nhà phải trả, mà là tiền thuế.

Những cư dân Canada phải trả nào là thuế nhà, thuế lợi tức, thuế xe, thuế mua hàng hóa..v.v.

Viện Fraser  cho biết là trong năm 2016, những người Canadians đã phải trả thuế nhiều hơn là tổng số những chi phí khác gộp lại.

Trong năm 2016, trung bình một gia đình ở Canada phải bỏ ra 42.5 phần trăm của số lương,để trả thuế và 22.1 phần trăm số lợi tức dành vào việc trả tiền nợ nhà.

So sánh với năm 1961, một người Canadian trung bình phải bỏ ra 33.5 phần trăm lợi tức cho tiền thuế và 56.5 phần trăm cho thực phẩm, quần áo và nhà cửa.

Với tiền lợi tức trung bình của một gia đình ở Canada trong năm 2016 là $83,105, thì số tiền phải trả thuế  là $35,283. Đúng là thời kỳ có “sưu cao thuế nặng”

Nhận báo giá qua email