Tái bố trí cảnh sát viên cộng đồng tại ba khu vực ở Ottawa

Sở Cảnh sát Ottawa đã đã tái tục bố trí thêm cảnh sát viên cộng đồng tại ba khu vực vào mùa thu này, đảo ngược một sách lược mà nhiều người cho là một sai lầm lớn.

Quyền Trưởng cảnh sát Steve Bell nói rằng cảnh sát đã lắng nghe ý kiến của cộng đồng và của hội đồng các dịch vụ cảnh sát cho tái tục việc trị an cộng đồng. Các toán gồm 8 cảnh sát viên cộng đồng sẽ được tái bố trí vào Tháng 10 này tại Carlington, south Ottawa và Vanier/Overbrook.

Trong một động thái bị chỉ trích nặng nề, năm 2017 lực lượng đã rút chỉ còn 14 trong số 60 cảnh sát viên cộng đồng để tái bố trí tại các đơn vị tuyến đầu, khiến cho các trạm cảnh sát cộng đồng chỉ có nhân viên làm việc bán-thời gian.

Theo Sahada Alolo, đồng chủ tịch Community Equity Council của cảnh sát, thì quyết định này đã bị nhiều người coi là “một sai lầm quá lớn” khiến nhiều người trong cộng đồng không còn tin cậy ở cảnh sát nữa.

Ông Bell nói khi có thêm cảnh sát viên bố trí tại các cộng đồng thì sẽ tạo được những liên hệ tốt hơn, và một khi những liên hệ đã tốt hơn thì an toàn công cộng tại những khu vực này sẽ được cải thiện.

Việc bố trí thêm các cảnh sát viên cộng đồng này là một phần của những kế hoạch mới nhất của cảnh sát từ nay tới cuối năm 2020.

N. Châu

(theo CBC News)

Xem thêm

Nhận báo giá qua email