Tân chính quyền của tỉnh bang Prince Edward Island là một chính quyền thiểu số.

Charlottetown, Prince Edward Island: Trong cuộc bầu cử lại nghị viện tỉnh bang Prince Edward Island diễn ra hôm thứ ba ngày 23 tháng 4, đã không có đảng nào chiếm được đa số ghế, với điều ngạc nhiên là sự ủng hộ của cử tri đã gia tăng đối với đảng Xanh và giúp cho đảng này trở thành đảng đối lập ở nghị viện tỉnh bang P.E.I.
Kết quả cuộc bầu cử cho thấy đảng Bảo Thủ Cấp Tiến với thủ lãnh Dennis King chiếm 12 ghế, đảng Xanh chiếm 8 ghế và đảng cầm quyền cũ Tự Do chỉ chiếm có 6 ghế.
Tuyên bố với báo chí trong hôm thứ tư ngày 24 tháng 4, thủ lãnh và tân thủ hiến tương lai, ông Dennis King cho biết là ông ta sẽ không liên kết với bất cứ đảng nào trong hai đảng Tự Do và Xanh, trong việc thành lập một chính quyền mới, mà sẽ giải quyết những vấn đề của tỉnh bang này theo từng việc một.
Như thế có trường hợp nếu cả hai đảng Xanh và Tự Do không đồng ý, mà phối hợp để bỏ phiếu bất tín nhiệm, thì chính quyền đảng Bảo Thủ Cấp Tiến sẽ đổ và cư dân trong tỉnh bang sẽ phải đi bầu lại.
Tỉnh bang P.E.I. thật ra là một hòn đảo ở ngoài khơi Đại Tây Dương và là một tỉnh bang nhỏ nhất của Canada.