Tân nội các của đảng cầm quyền Tự Do

Ottawa:Trong hôm thứ tư ngày 20 tháng 10, thủ tướng Justin Trudeau đã đến tư dinh của bà Toàn Quyền trình diện tân nội các mới của đảng cầm quyền Tự Do, trong một chính quyền thiểu số.
Số tổng bộ trưởng trong nội các mới lên đến 36 người gồm thêm 7 tân tổng bộ trưởng.
Theo thủ tướng Trudeau thì chủ trương của đảng cầm quyền trong thời gian 4 năm sắp tới là ngăn chận sự thay đổi môi trường, giúp gia tăng cuộc sống của những người trung lưu và hàn gắn những bất hòa với những người thổ dân.
Nội các mới có những thay đổi như sau:
Bà tổng trưởng ngoại giao Chrystia Freeland được đôn lên làm phó thủ tướng và tổng trưởng liên quyền vụ( inetrgovernmental affairs), với nhiệm vụ tìm cách giải quyết những bất hòa giữa chính quyền liên bang và chính quyền ở các tỉnh bang miền tây.
Bà phó thủ tướng cũng đặc trách về việc liên lạc ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Canada.
Trong số 36 tổng bộ trưởng, có 11 vị từ vùng đại thủ phủ Toronto và 10 vị từ tỉnh bang Quebec.
Tổng trưởng ngoại giao là ông Francois Phillipe Champagne, tổng trưởng bộ di trú là ông Marco Mendicino, trong khi ông Ahmed Hussen chuyển qua làm tổng trưởng xã hội, gia đình.
Tổng trưởng tài chánh vẫn là ông Bill Morneau, cũng như tổng trưởng công chánh vẫn là ông Marc Garneau.
Tổng trưởng quốc phòng vẫn là ông Harjit Sajjan, ông Bill Blair là tổng trưởng an ninh.
Nghị viện liên bang Canada sẽ nhóm họp phiên nhóm đầu tiên của khóa họp mới vào ngày 5 tháng chạp sắp đến.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email