Tân tây lan cho phép trả lương bằng tiền điện tử

New Zealand vừa trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phép trả lương bằng tiền điện tử và người nhận lương bằng tiền này cũng sẽ bị đánh thuế thu nhập tương ứng.
Theo trang Coindesk, Văn phòng thuế New Zealand, Cơ quan Thu nhập nội địa (IRD) đã hợp pháp hóa việc nhận lương bằng tiền điện tử.
Trong bản tin phát hành tháng 8, cơ quan nói trên đã công bố quyết định mới căn cứ theo Đạo luật thuế thu nhập, cho biết người lao động có thể được trả lương bằng các tài sản mã hóa (tiền điện tử), miễn rằng đó là các khoản thanh toán cho những dịch vụ được thực hiện theo một hợp đồng lao động, cho một khoản cố định và thường xuyên của nhân viên.
Ngoài ra, tài sản mã hóa (tiền điện tử) trả cho nhân viên cũng phải có thể được quy đổi thành tiền pháp định (tiền fiat, loại tiền có giá trị được chính phủ xác lập).
IRD thừa nhận tiền điện tử đang ngày càng thông dụng hơn với người lao động, đặc biệt những người làm việc trong các ngành nghề liên quan tới tài sản mã hóa, họ thường nhận các khoản thưởng bằng tiền điện tử.
Ngay khi người lao động nhận lương bằng loại tiền này, họ cũng sẽ bị chủ lao động khấu trừ tiền thuế và chuyển tiền đó cho cơ quan thuế New Zealand.
Quyết định mới hợp pháp hóa việc trả lương bằng tiền điện tử được ký ngày 27/6, sẽ áp dụng trong 3 năm, kể từ 1/9/2019.
Trước đây, theo luật New Zealand, tiền lương chỉ có thể trả bằng tiền, cụ thể là đồng đô-la New Zealand.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email