Tân Thủ lãnh của đảng Xanh là một người chuyển giống

Ottawa: Trong hôm thứ sáu ngày 26 tháng 11, đảng Xanh đã chọn một tân thủ lãnh mới, thay cho bà Annamie Paul, người cựu thủ lãnh vừa thất cử trong cuộc tranh chức dân biểu và đã từ chức.
Tân thủ lãnh đảng Xanh là tiến sĩ Amita Kuttner, một nhà vật lý không gian, mà bà mẹ là người gốc Hồng Kông, trong khi ông bố là một người Ăng Lê.
Tiến sĩ Kuttner chỉ là thủ lãnh đảng Xanh tạm thời cho đến khi đảng này bầu lên một thủ lãnh mới trong năm tới.
Bà Kuttner năm nay 30 tuổi và là một thủ lãnh trẻ tuổi nhất của một đảng chính trị cấp liên bang Canada.
Bà cũng là một người chuyển giống đầu tiên nắm giữ chức vụ thủ lãnh một đảng chính trị.
Bà Kuttner là người chống lại việc bầu bà Annamie Paul vào chức thủ lãnh đảng Xanh này trong năm ngoái, đã là người lên tiếng đòi chính quyền phải có biện pháp đối phó với nạn lụt và những thay đổi của khí hậu gây những thoái hóa của môi trường.
Bà mẹ của tân thủ lãnh Kuttner đã chết vì đất lở ở Vancouver vào năm 2005 trong khi ông bố thì bị thương tích nặng.
Người cựu thủ lãnh cũ của đảng Xanh và là dân biểu liên bang duy nhất của đảng Xanh là bà Elizabeth May đã từ chối không chịu ra lãnh đạo đảng này trở lại.
Như thế trong bà người thủ lãnh liên tiếp của đảng Xanh đều là những phụ nữ.

Tin tức khác...