Tăng giá vé xe bus ở thành phố Calgary.

Calgary: Trong hôm thứ ba ngày 12 tháng chạp, các nghị viên của hội đồng thành phố Calgary đã biểu quyết chấp thuận cho gia tăng giá vé của hệ thống chuyên chở công cộng trong thành phố.
Những cư dân trong thành phố sẽ phải chi tiêu thêm vào ngày đầu năm tới, khi giá vé xe bus gia tăng.
Giá vé xe bus một tháng cho một người lớn gia tăng lên $103, và những người có lợi tức thấp, sẽ phải trả cùng giá như một người bình thường.
Theo bà Bonnie Pacaud của tổ chức Fair Fares thì trong tháng tới những người có lợi tức thấp trong thành phố sẽ phải trả tiền xe bus cao hơn, và đây là một chuyện không công bằng và gây khó khăn cho những người có lợi tức thấp.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email