Tập Cận Bình có thể sẽ tiếp tục là chủ tịch Trung quốc

Bắc Kinh: Theo những tin tức loan báo hôm chúa nhật ngày 25 tháng hai, ban chấp hành của đảng cộng sản Trung quốc đã dự định hủy bỏ giới hạn là một chủ tịch hay một phó chủ tịch nước, chỉ được quyền giữ chức vụ này tối đa hai nhiệm kỳ.
Nếu điều giới hạn này được hủy bỏ, chủ tịch Tậop Cận Bình có thể tiếp tục giữ chức vụ chủ tịch, sau khi nhiệm kỳ 5 năm thứ hai của ông chấm dứt vào năm 2023.
Cũng trong ngày 25.2, Ban chấp hành Trung ương cũng chính thức thông báo đề xuất đưa “Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới” vào Hiến pháp.
Đây học thuyết chính trị mới được Tập Cận Bình, người lãnh đạo thế hệ thứ 5 của Trung Quốc đúc kết sau 5 năm cầm quyền với nội dung chính là mục tiêu chấn hưng Trung Quốc trên nhiều bình diện.
Học thuyết trở thành điểm nhấn quan trọng trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) vào năm ngoái.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email