Tập Cận Bình và Joe Biden: ai sẽ là lãnh tụ làm thay đổi cuộc diện thế giới?

Hoa Thịnh Đốn: Ai sẽ là lãnh tụ hàng đầu thế giới, sẽ khiến cuộc diện thế giới thay đổi trong những tháng sắp tới: người lãnh tụ đó là một trong hai người, hoặc Tập Cận Bình hay Joe Biden.
Mới đây tổng thống Joe Biden công bố bản chỉ dẫn về chiến lược an ninh quốc gia, the Interim National Security Strategic Giudance. Trong đó tổng thống Biden đề ra những dự tính cũng như những ưu tiên mà Hoa Kỳ sẽ cho thực hiện trong một thế giới đang thay đổi một cách nhanh chóng.
Trong một bài diễn văn mới đây, ông Antony Blinker, ngoại trưởng Hoa Kỳ đã tóm tắt chính sách của Hoa Kỳ: củng cố nền dân chủ và tái liên kết với những quốc gia đồng minh đã bị bỏ rơi dưới thời cựu tổng thống Trump.
Với Trung quốc, thì theo ngoại trưởng Blinken là một quốc gia duy nhất có sức mạnh về quân sự , kinh tế có thể gây nguy hại cho sự an bình và mở rộng quốc tế: những luật lệ, giá trị và liên hệ trên thế giới biểu hiệu cho giá trị và quyền lợi của người Mỹ.
Chính sách của tổng thống Biden tuy cũng nhằm ngăn chận sự lấn áp bành trường của Trung quốc, nhưng có khác với chính sách của ông Trump: liên kết trở lại với các quốc gia đồng minh để cùng ngăn chận Trung quốc.
Trong một bài diễn văn mới đây, chủ tịch Tập Cận Bình đã cho rằng ” phương Tây đang đi xuống và phương Đông đang trên đà tiến lên”
Chủ tịch Tập Cận Bình nói trong khi “Hoa Kỳ gây những chao đảo cho tình hình thế giới, thì chính sách của Trung quốc ngược lại giúp thế giới yên ổn và cùng tiến triển hơn”
Trong khi chủ trương của tổng thống Biden liên kết với các quốc gia trong việc duy trì nền dân chủ trên thế giới và làm hồi sinh lại Hoa Kỳ, thì chủ trương của chủ tịch Tập là ” mỗi quốc gia tự phát triển riêng, không có những xía vào từ bên ngoài” mà điển hình là chuyện Trung quốc tìm cách diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ, đàn áp những người biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông là những chuyện nội bộ của xứ này cũng như lấn áp dùng võ lực chiếm biển đảo của Việt Nam là chuyện nội bộ.
Trong bài diễn văn đọc trước đại hội kinh tế Davos liên kết trên mạng, chủ tịch Tập Cận Bình nói là ” mỗi quốc gia đều có lịch sử, văn hóa và hệ thống xã hội riêng biệt, không nước nào giống nước nào” . Chủ tịch Tập cũng khuyến cáo các quốc gia trên thế giới không nên xen vào chuyện nội bộ của các quốc gia khác.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email