Tất cả các nhân viên y tế tỉnh bang Quebec phải chủng ngừa covid

Montreal: Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày thứ ba 7 tháng 9, ông Christian Dube, bộ trưởng y tế tỉnh bang Quebec đã công bố quyết định mới của chính quyền tỉnh bang này: tất cả các nhân viên y tế và nhân viên xã hội làm việc trong tỉnh bang Quebec sẽ phải chủng ngừa covid hoàn toàn và hạn chót là ngày 15 tháng 10 sắp đến.
Cũng theo ông bộ trưởng y tế thì nếu nhân viên y tế hay nhân viên xã hội nào k hông chủng ngừa hoàn toàn vào ngày 15 tháng 10, thì sẽ bị tạm ngưng việc và không được trả lương.
Những điều lệ vừa kể áp dụng cho tất cả các nhân viên làm việc trong cả hai lãnh vực công và tư nhân.
Theo lời ông bộ trưởng y tế thì hệ thống y tế tỉnh bang đang bị ảnh hưởng nặng vì đại dịch covid và nhất là vùng Montreal và không thể để cho những nhân viên không chủng ngừa gây nguy hiểm cho những người khác.
Ông bộ trưởng y tế cũng nói là tất cả những ai đến thăm viếng thân nhân trong các bệnh viện tỉnh bang, đều phải đệ trình thông hành chủng ngừa.
Trong hôm thứ ba 7 tháng 9, bộ y tế tỉnh bang Quebec cho biết là trong ngày thứ hai trước đó có 515 người Quebecers bị nhiễm covid.
Hiện nay 87 phần trăm cư dân tỉnh bang Quebec trên 12 tuổi được chủng ngừa covid 1 mũi, và 80 phần trăm cư dân được chủng ngừa hoàn toàn

Tin tức khác...