Tất cả các rạp xi nê Cineplex được mở cửa hoàn toàn

Toronto: Thêm một dấu hiệu cho thấy là guồng máy kinh tế Canada đã phát triển mạnh mẽ trở lại là việc mở cửa lại những rạp xi nê, những nơi giải trí.
Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 20 tháng 4, phát ngôn viên của hệ thống rạp xi nê Cineplex cho biết là tất cả các rạp hát của công ty này ở Canada đã mở cửa trở lại.
Công ty Cineplex có 172 rạp xi nê trên toàn Canada và tất cả các rạp xi nê này đã mở cửa trở lại.
Phát ngôn viên của công ty Cineplex cũng nói là số doanh thu của công ty này đã gia tăng từ mức 22 phần trăm trong tháng giêng năm nay 2022 lên đến 70 phần trăm trong tháng 3 , và có hy vọng lên trở lại 100 phần trăm trong mùa hè năm nay?
Theo lời ông Ellis Jacob, chủ tịch điều hành của công ty Cineplex thì sau hai năm có những giới hạn, khán giả đã quay trở lại ở trên toàn Canada.
Trong khi đó số khán giả xem xi nê tại gia đã giảm thời hậu đại dịch.
Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ tư, số người mua thẻ hội viên của công ty Netflix, công ty cung cấp phim cho xem tại gia, đã giảm 200 ngàn hội viên.
Người ta đã ra ngoài coi phim ở các rạp xi nê, thay vì ở nhà.
Sự sút giảm số khán giả khiến cho giá cổ phiếu của công ty Netflix sút giảm 27 phần trăm trước khi thị trường chứng khoán Hoa Kỳ mở cửa vào sáng hôm thứ tư.
Giá cổ phiếu của công ty Netflix sút giảm 93 Mỹ kim một cổ phiếu từ mức 348 Mỹ kim xuống còn 254 Mỹ kim. Tưởng cũng nên nói thêm trong thời đại dịch năm 2020, giá cổ phiếu của công ty Netflix lên đến trên 700 Mỹ kim một cổ phiếu.
Riêng trong ngày thứ tư trị giá của công ty Netflix đã giảm 42 tỷ Mỹ kim.

Nhận báo giá qua email