Tất cả cư dân Ontario từ 18 tuổi trở lên được ghi danh chủng ngừa covid.

Toronto: Theo những tin tức vừa loan báo thì bắt đầu từ ngày thứ ba 18 tháng 5, tất cả các cư dân ở tỉnh bang Ontario từ 18 tuổi trở lên, gồm cả những thiếu niên 17 tuổi, sắp sửa lên 18 tuổi trong năm nay 2021, có quyền ghi danh xin chủng ngừa covid.
Theo bản công bố của chính quyền tỉnh bang Ontario thì các cư dân từ 18 tuổi được chủng ngừa sớm hơn 1 tuần, vì trong tuần này, tỉnh bang Ontario sẽ nhận thêm thuốc chủng.
Theo như dự trù thì trong tuần lễ bắt đầu từ ngày 17 tháng 5, chính quyền tỉnh bang Ontario sẽ nhận 2.2 triệu liều thuốc chủng covid.
Ngoài ra cũng theo thông cáo của chính quyền tỉnh bang, thì bắt đầu từ ngày 31 tháng 5, những trẻ em từ 12 tuổi cho đến 17 tuổi, cũng được ghi danh chủng ngừa covid.
Tính đến nay, tại tỉnh bang Ontario có trên 7 triệu cư dân hay 54.8 phần trăm những người Ontario trưởng thành, được chủng ngừa ít nhất một mũi thuốc.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email