Tất cả cư dân tỉnh bang Ontario sẽ được chủng ngừa covid hoàn toàn 2 mũi vào cuối hè năm nay.

Toronto: Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày thứ sáu 28 tháng 5, thủ hiến Doug Ford của tỉnh bang Ontario nói là tất cả cư dân trong tỉnh bang sẽ được chủng ngừa covid hoàn toàn 2 mũi vào cuối tháng 8 năm nay.
Tính đến cuối tháng 5 năm, 65 phần trăm số cư dân ở tỉnh bang Ontario đã được chủng ngừa ít nhất một mũi thuốc và chính quyền tỉnh bang đã sắp đặt lịch trình cho việc chủng ngừa covid mũi thứ hai cho cư dân.
Theo bản lịch trình thì bắt đầu từ ngày 31 tháng 5, những cư dân tỉnh bang Ontario từ 80 tuổi trở lên, có quyền ghi danh xin chủng ngừa mũi thứ nhì.
Trước đây khoảng cách giữa mũi chích ngừa thứ nhất cho đến mũi chích ngừa thứ hai cho cư dân trong tỉnh bang Ontario là 4 tháng, đã được rút ngắn lại còn 28 ngày.
Những thuốc chủng mà chính quyền tỉnh bang Ontario dự trù cho sử dụng trong lần chủng ngừa thứ nhì là Pfizer và Moderna.
Bắt đầu từ ngày 14 tháng 6, cư dân ở tỉnh bang Ontario từ 70 tuổi lên đến 79 tuổi, sẽ được ghi danh xin chủng ngừa mũi thứ nhì.
Và sau đó thì mọi người ở tỉnh bang có quyền ghi danh xin chủng ngừa mũi thứ nhì, dựa trên khoảng cách với mũi chích thứ nhất phải ít nhất là 28 ngày.
-Những người được chủng ngừa trong thời hạn từ ngày 8 tháng 3 cho đến 18 tháng 4, có quyền xin ghi danh xin chủng ngừa mũi thứ nhì vào ngày 28 tháng 6.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email