Tất cả nhân viên và cư dân nhà dưỡng lão Ontario sẽ được chủng ngừa Covid

Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ ba ngày 5 tháng 1, tất cả các nhân viên, những người cư ngụ trong các nhà dưỡng lão ở thành phố Toronto, vùng Peel, vùng York và vùng Windsor-Essex, sẽ được chủng ngừa Covid trước ngày 21 tháng 1.

Cũng theo các giới chức y tế thì thuốc chủng ngừa của công ty Moderna sẽ được dùng trong việc chủng ngừa này.

Riêng trong thành phố Toronto có 36 nhà dưỡng lão với trên 5,800 giường.

Trong tuần lễ cuối năm ngoái số lượng thuốc chủng ngừa Moderna được gửi đến tỉnh bang Ontario là 53 ngàn liều, và 56 ngàn liều thuốc chủng Moderna sẽ được gửi đến các cơ quan y tế tỉnh bang trước ngày 11 tháng 1.

Hiện nay, hàng ngày số người nhiễm Covid ở tỉnh bang Ontario lên đến trên 3 ngàn người một ngày trong tuần qua.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email