Tàu Hải Dương 8 có 4 chiến hạm hộ tống, tiến sát vào lãnh thổ Việt Nam

Hà Nội: Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 24 tháng 8, thì chiếc tàu Hải Dương Địa Chất 8 của Trung quốc có 4 tàu chiến hộ tống đã tiến sát vào bờ biển Việt Nam.
Chiếc tàu này đã vào vùng biển đạc quyền kinh tế của Việt Nam từ tuần trước và càng ngày nó lại càng tiến gần bờ hơn.
Theo những tin tức loan báo thì trong ngày thứ bảy chiếc tàu khảo sát này và các chiếnb hạm hộ tống đã đến khu vực gần đảo Phú Quốc và cách thành phố Phan Thiết khoảng 185 cây số.

Vùng đặc quyền kinh tế của một nước thường mở rộng lên đến 200 hải lý (370 km) từ bờ biển của nước đó, theo một hiệp ước quốc tế của Liên Hiệp Quốc. Nước đó có quyền chủ quyền khai thác bất kỳ tài nguyên thiên nhiên nào trong khu vực đó, theo thỏa thuận này.

Nhận báo giá qua email