Tàu ngầm Canada trong nhiệm vụ giám sát ngoài khơi Bắc Hàn

Ottawa: Một trong 4 chiếc tàu ngầm của hải quân Canada là chiếc HMCS Chicoutimi hiện đang ở Thái Bình Dương, ở ngoài khơi Bắc Hàn, với nhiệm vụ giám sát những hoạt động của xứ này, phát hiện những tàu buôn lén lút buôn bán , đổi chác phẩm vật với những tàu của Bắc Hàn, theo đúng lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc.

Theo hạm trưởng Stephane Ouellet của chiếc tàu ngầm HMCS Chicoutini thì chiếc tàu ngầm này đã làm được nhiều công việc hơn những dự đoán của những người Canadians: chiếc tàu ngầm đã ở dưới biển hơn 200 ngày và hoạt động ở vùng xa lắc, nơi mà chưa có một tàu của hải quân Canada đặt chân đến.
Theo những lời tố cáo mới của chính quyền Mỹ thì tuy có lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc, nhưng vẫn có những tàu của Trung quốc và Nga, lén lút trao đổi, bán hàng hóa, dầu khí cho Bắc Hàn qua trung gian những chiếc tàu hàng chạy trên biển.
Tàu ngầm HMCS Chicoutini là một trong 4 chiếc tàu ngầm chạy bằng dầu cặn, mà hải quân Canada đã mua lại từ hải quân nước Anh vào những năm 1990s.
Tàu ngầm HMCS Chicoutini với thủy thủ đoàn 58 người, đã hoạt động ở cả hai đại dương: Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.
Trong 58 nhân viên của chiếc tàu ngầm HMCS, chỉ có một nữ thủy thủ duy nhất là Master Seaman Anna Whiten. Theo người nữ thủy thủ này thì không có sự phân biệt nam nữ trên tàu và người nữ thủy thủ này sống cùng trong những khu dành cho các thủy thủ nam nữ. Chỉ có hạm trưởng là có phòng riêng.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email