Tên khủng bố cuồng tín Jack Letts muốn trở lại Canada?

Ottawa: Trong hôm thứ hai ngày 19 tháng 8, và khi được hỏi , thủ tướng Justin Trudeau đã không xác nhận là Canada có nhận trở lại tên khủng bố cuồng tín Jack Letts.
Tên khủng bố này có biệt hiệu là “Jihaidi Jack”, là một người có lưỡng quốc tịch Anh và Canada, đã qua Syria tham gia nhóm khủng bố ISIS và đã bị quân người Kurds bắt giữ từ hai năm qua.
Mới đây nước Anh đã tuyên bố là tước quốc tịch của tên khủng bố này, và như thế đã đổ trách nhiệm cho Canada trong việc cho tên khủng bố này hồi hương.
Khi được báo chí hỏi trong hôm thứ hai, thủ tướng Trudeau đã không xác nhận có nhận lại tên khủng bố này hay không, mà chỉ nói là những kẻ có quốc tịch Canada, đi ra nước ngoài hoạt động cho khủng bố thì sẽ bị xử tội.
Phần lớn những tên khủng bố khủng bố từ các quốc gia tây phương, qua Trung đông tham dự các cuộc thánh chiến của các nhóm tôn giáo cuồng tín, nếu may mắn không chết và bị giam giữ, thì chúng đều muốn được quay trở lại nơi mà chúng đã bỏ ra đi, vì hệ thống nhà tù ở các quốc gia tây phương còn tốt gấp ngàn lần những nhà tù ở Trung đông, nơi mà chúng đang bị giam giữ.
Bố mẹ của tên khủng bố Jihaidi Jack, là người sinh ra ở Canada, nhưng lại qua Anh sinh sống và sinh tên khủng bố này ở nước Anh, vì thế tên này có hai quốc tịch.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email