Texas lại nằm trong danh sách các tiểu bang thu hút cư dân các nơi

Photo: dallasnews.com

Thống kê mới nhất từ công ty Atlas Van Lines cho biết tiểu bang Texas đã trở về lại trong danh sách những nơi thu hút nhiều cư dân từ những nơi khác đổ về. Trong năm 2019, có đến 56.1% các vụ di chuyển dọn nhà về Texas, tức là tăng hơn tỉ lệ 52.4% của năm 2018.
Trước năm 2016, Texas đã được xem như là một tiểu bang có nhiều người dọn đến hơn trong nhiều năm dài. Nhưng từ 2016 đến 2018, Texas được coi là một tiểu bang cân bằng, tức là có số lượng di chuyển dọn nhà đi ra khỏi tiểu bang ngang bằng với số lượng di chuyển dọn nhà đến ở. Nhưng năm 2019 đánh dấu việc Texas thu hút người từ các nơi khác đổ về nhiều hơn.
Trên toàn quốc, đứng đầu các tiểu bang có nhiều người thích dọn đến ở là Idaho (62.3%), rồi đến Washington (60.5%), North Carolina (59.3%) và New Mexico (59%). Ngược lại, các tiểu bang đứng đầu với số người dọn ra khỏi là New York (62.7%) rồi đến West Virginia (62.5%), South Dakota (61.7%) và Illinois (61.4%).

Xem thêm

Nhận báo giá qua email