Texas thiết lập bản đồ trực tuyến để cư dân tìm nơi để ghi danh chích ngừa

Nhu cầu cấp thiết hiện nay của mọi người là mong muốn tìm được những nơi cung cấp thuốc chủng ngừa COVID-19 tại những nơi được xem là trung tâm chich ngừa chính thức như các bệnh viện, trạm y tế hoặc các cửa hàng thuộc hệ thống tiệm thuốc tây lớn. Để giúp đỡ cư dân trong vụ này, Bộ Y Tế Công Cộng Texas đã thiết lập một bản đồ trực tuyến để mọi người có thể dễ dàng tìm nơi được xem là trung tâm chích ngừa chính thức gần nơi mình cư ngụ.

Để sử dụng, mọi người chỉ cần lên mạng trực tuyến của bản đồ và chỉ mũi tên vào chỗ gần vùng Houston. Bản đồ sẽ phóng lớn và thu hình gần lại sau mỗi lần bấm nút trên máy điện toán. Khi đến gần khu cư ngụ của mình, quý vị chỉ cần bấm vào một trong những dấu chấm trên bản đồ, và sẽ thấy hiện ra địa điểm của trung tâm chích ngừa đó, cùng với số điện thoại để gọi xin lấy hẹn, cũng như địa chỉ và danh xưng của trung tâm.

Trang mạng này cũng sẽ cho biết luôn nơi chích ngừa đó đang sử dụng loại thuốc chủng ngừa nào được cung cấp bởi chính quyền tiểu bang, và mọi người có thể biết trước đó là loại cần 2 liều thuốc hoặc chỉ cần 1 liều là đủ tùy theo hãng bào chế thuốc. Tuy nhiên, điều quan trọng là mỗi người đều phải gọi lấy hẹn chứ không thể tự tiện đến nơi này để xin được chích ngừa.

Muốn lên trang mạng này, xin hãy bấm vào website: https://txdshs.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=91ac7fb5e5fd47e7ada4acfe4a05920a.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email