Thẩm định 16 ứng viên giáo sư, phó giáo sư bị tố gian dối

Có 12/16 ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành Y, Dược không đạt yêu cầu tiêu chuẩn chức danh do không đủ bài nghiên cứu.

Đó là nội dung thẩm định trong báo cáo của Giáo sư Nguyễn Ngọc Châu, nghiên cứu viên cao cấp của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, gửi Hội đồng Giáo sư Nhà nước và Vụ Thanh tra, Bộ Giáo dục – Đào tạo.

Truyền thông Nhà nước loan tin ngày 22/10 cho biết việc thẩm định diễn ra sau khi Ngành Sinh học nhận được 11 thư tố cáo năng lực của các ứng viên giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) nêu trên.

Trong báo cáo gửi Hội đồng GS Nhà nước, GS Nguyễn Ngọc Châu nêu rõ có 12/16 ứng viên GS, PGS không đủ tiêu chuẩn về công bố các bài báo chuyên ngành quốc tế và yêu cầu giảng dạy; có 3 ứng viên PGS đủ số bài theo yêu cầu; 1 ứng viên ngành Dược đã bị loại vì không đủ số lượng bài nghiên cứu.

Những ứng viên được cho rằng không đủ tiêu chuẩn vì hầu hết đăng những báo cáo khoa học lên các tạp chí OA (Open Access – thường gọi là tạp chí mở). Những tạp chí OA bị đánh giá có chất lượng thấp và người đăng bài phải đóng nhiều tiền mới được đăng.

Chánh văn phòng Hội đồng GS Nhà nước nói đã nhận được báo cáo và yêu cầu hai hội đồng Y, Dược kiểm tra kỹ thẩm định của GS Nguyễn Ngọc Châu.

Trong số 16 ứng viên bị tố gian dối nói trên, đã có 15 người được các Hội đồng GS ngành thông qua để xét công nhận đạt chuẩn GS, PGS năm 2020.

Tin nói việc xét chức danh GS Nhà nước năm nay sẽ phải lùi lại so với dự kiến ngày 20/11 như mọi năm.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email