Tham khảo ý kiến về tình trạng các cửa hàng bỏ trống

Thành phố Montréal đang tiếp xúc với các cư dân và chủ nhân cơ sở kinh doanh để giúp xác định những gì cần làm khi số lượng cửa hàng bỏ trống ngày càng nhiều trên các trục lộ thương mại.
Thị trưởng Montréal Valérie Plante hôm thứ Hai 19/8 loan báo, ủy ban phát triển kinh tế, đô thị và gia cư sẽ tổ chức các cuộc tham khảo ý kiến công chúng về vấn đề này vào năm tới.
Bà nói trong một thông báo: “Nó sẽ đưa đến một loạt các khuyến cáo và giải pháp cho phép chúng ta hồi sinh lãnh vực quan trọng này của nền kinh tế Montreal”.
Chính quyền thành phố tin rằng có tới 15% mặt tiền cửa hàng trên các đường phố chính hiện đang trống vắng. Bà Plante nhắc đến các trục lộ như đường St-Laurent, đường Ste-Catherine và đường St-Denis là những ví dụ về nơi các cơ sở kinh doanh đang gặp khó khăn.
Theo thành phố, các chủ doanh nghiệp ở Montréal đang đối mặt với những thách thức bao gồm tiền thuê cao và sự thịnh hành của các cửa hàng trực tuyến.
Kể từ tháng 9, ủy ban sẽ xúc tiến cuộc khảo sát về tình trạng các cửa hàng trống vắng và phân tích các giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề. Trong tháng 12, ủy ban sẽ trình bày các dữ kiện và sau đó các cuộc tham khảo ý kiến sẽ được tổ chức trong tháng giêng năm 2020.
Bà Plante nói: “Các trục lộ thương mại đóng vai trò căn bản trong sức sống của các khu phố và trong sự phát triển kinh tế của thành phố. Chúng là trung tâm của những mối quan tâm của chính quyền chúng tôi”.
Thế Lai
(Theo GlobalNews)

Xem thêm

Nhận báo giá qua email