Thẩm phán Amy Barrett được chuẩn nhận vào chức thẩm phán tối cao pháp viện Hoa Kỳ.

Hoa Thịnh Đốn: Trong buổi chiều hôm thứ hai ngày 26 tháng 10, thượng viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thông qua việc chọn nữ thẩm phán Amy Barrett vào chức vụ thẩm phán tối cao pháp viện Mỹ, thay thế cho bà thẩm phán Ruth Ginsburg vừa qua đời.
Việc chọn lựa người thẩm phán tòa tối cao có chức vị suốt đời cho đến chết, là một thắng lợi của tổng thống Trump và đảng Cộng Hòa: ông đã chọn 3 vị thẩm phán có khuynh hướng bảo thủ vào tòa tối cao.
Với số thẩm phán tòa tối cao hiện nay gồm 6 vị có khuynh hướng bảo thủ và 3 vị có khuynh hướng tự do, sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến những đường hướng chính trị của Hoa Kỳ trong tương lai.
Đảng Dân Chủ lo ngại là với số thẩm phán tòa tối cao có khuynh hướng bảo thủ chiếm đa số, sẽ có những phán quyết bất lợi cho những vấn đề có liên quan đến xã hội, y tế, chính trị trong tương lai ở Mỹ, như là chương trình bảo hiểm y tế Obamacare có thể bị hủy bỏ, quyền phá thai của những người phụ nữ có thể bị ngăn cấm cũng như những vấn đề có liên quan đến những người đồng tính.
Dư luận cũng chỉ trích là thượng viện với đa số là thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa,đã vội vã thông qua việc chuẩn nhận bà thẩm phán, nhưng lại không coi trọng việc thông qua một dự luật tài trợ cho cư dân Mỹ và các công ty đang gặp khốn khó vì đại dịch

Xem thêm

Nhận báo giá qua email