Thảm trạng của cuộc đời tỵ nạn: một em bé gái 9 tuổi tự tử

Calgary: Theo những tin tức loan báo hôm thứ năm ngày 18 tháng 4, thì việc một em bé gái mới có 9 tuổi, là một người tỵ nạn gốc Syria, đã tự tử ở thành phố Calgary, đã gây những kinh hoàng cho nhiều người và chính quyền liên bang đã cho duyệt xét lại những chương trình giúp người tỵ nạn, để tìm hiểu những khiếm khuyết mà khiến một em bé gái đã tự tử?
Theo những lời tiết lộ của gia đình em Amal Alshteiwi nói với phóng viên đài CBC, thì em Amal này đã bị những học sinh học chung lớp bắt nạt ( bullying) trong vòng 6 tháng qua mà không có những can thiệp của các giáo chức cũng như nhân viên của trường học.
Chính quyền liên bang cũng như các tổ chức giúp đỡ người tỵ nạn ở thành phố Calgary đã vội vàng mở những cuộc họp để tìm hiểu những khuyết điểm, phòng ngừa những chuyện tương tự như thế sẽ xảy ra trong tương lai!
Em Amal tự tử để lại gia đình gồm bố mẹ và 5 anh chị em.
Gia đình em Amal là những người Syria, tỵ nạn đến thành phố Calgary ba năm trước