Thánh lễ giỗ cha Trương Bửu Diệp

Ngày 12-3, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang (Houston, Texas) đã tổ chức trọng thể thánh lễ giỗ Cha Phăn xico Trương Bửu Diệp lần thứ 70.

Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp sinh ngày 01-01-1897 tại làng Tấn Đức, ấp Mỹ Lợi, Mỹ Luông, Chợ Mới, tỉnh An Giang. Con ông Micae Trương  văn Đặng và bà Lucia Lê thị Thanh, rửa tội ngày 02-02-1897 tại họ đạo Cồn Phước, tên thánh Phanxicô Xaviê.

us 2343Năm 1982, cha An Tôn Vũ xuân Vinh, cha sở họ đạo Tắc Sậy từ năm 1977-1986, đã tổ chức lễ giỗ lần đầu tiên cho cha Trương Bửu Diệp. Theo cha Vinh kể lại, “lễ giỗ đơn sơ lắm, qui tụ không tới 100 người và chúng tôi chỉ có khả năng nấu ít mâm cơm nhà quê đãi bà con”. Lễ giỗ đầu tiên đơn giản ấy vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Ở Úc, Canada và nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ, nơi nào có người Việt Nam là có người thọ ơn và kính mến cha Trương Bửu Diệp.

Tin, ảnh: Bạch Cúc

Nhận báo giá qua email