Thành phố Calgary không còn chỗ để chứa tuyết

Calgary: Mùa đông vừa mới qua ở thành phố Calgary là mùa đông có nhiều tuyết nhất ở thành phố này từ trước đến nay.
Điều này cũng được chứng minh là trong hôm thứ sáu ngày 23 tháng 3, ông Troy McLeod, giám đốc đặc trách về đường phố ở thành phố Calgary đã lên tiếng báo động là thành phố Calgary không còn chỗ để chứa tuyết, do các xe vận tải xúc đem tới.
Cũng theo ông Troy McLeod thì cả ba bãi đựng tuyết của thành phố đều cao như núi, không còn chỗ đổ thêm tuyết mới.
Vì thế cũng theo ông giám đốc đặc trách về đường xá thì chính quyền thành phố sẽ phải xúc tuyết từ các đường phố, đem đến đổ vào những con đường cụt,những khu vực kỹ nghệ có ít người lai vãng.
Chi phí cho việc đem tuyết đi đổ cũng gia tăng cao trong năm nay cho chính quyền thành phố.
Người ta hy vọng là mùa xuân về, với những thay đổi bất ngờ của thời tiết , số tuyết ở ba bãi đựng tuyết này sẽ tan nhanh.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email