Thành phố Gatineau có thể hủy bỏ lệnh cấm dắt chó ra công viên

Gatineau, Quebec: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 3 tháng 4, thì những người có chó ở thành phố Gatineau, tỉnh bang Quebec , sắp sửa được quyền dắt chó có dây xích, đến các công viên trong thành phố.
Trước đây, hội đồng thành phố Gatineau đã cấm người ta dắt chó ra gần 300 công viên.
Trong hôm thứ ba các nghị viên của hội đồng thành phố đã bàn thảo về một dự luật, nâng số công viên mà người ta có quyền dắt chó đến từ 18 công viên như hiện nay, lên con số 250 công viên.
Thành phố Gatineau có tổng cộng 353 công viên.
Tuy nhiên thành phố Gatineau vẫn tiếp tục cấm dắt chó đến khoảng 100 công viên còn lại, và cấm người ta dắt chó đến những khu vực chơi đùa của trẻ em trong công viên.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email