Thành phố Halifax diễn hành ăn mừng ngày lễ thánh St Patrick.

Halifax, Nova Scotia: Trong ngày chúa nhật 11 tháng 3, đã có một cuộc diễn hành ăn mừng ngày lễ Thánh Patrick trên các đường phố trong trung tâm Halifax, trong khi ngày lễ thánh Patrick sẽ là ngày thứ bảy tuần tới 17 tháng 3.
Thành phố Halifax đã có những cuộc diễn hành ăn mừng ngày lễ thánh Patrick từ 11 năm qua.
Theo ông Brian Doherty, chủ tịch ủy ban đặc trách diễn hành ngày lễ thánh Patrick thì tất cả những người tham dự tổ chức ngày lễ thánh đều là những người tình nguyện, và cuộc diễn hành mừng lễ được tổ chức vào ngày chúa nhật, để giúp cho nhiều cư dân có thời giờ tham gia.
ngày lễ thánh Patrick là một ngày lễ quan trọng của những người Ái Nhĩ Lan, nơi mà đa số cư dân theo đạo Công giáo.
Thành phố Halifax cũng như trên toàn tỉnh bang Nova Scotia, là nơi có nhiều người Canadians gốc Ái Nhĩ Lan.
Cuộc diễn hành trong hôm chúa nhật bắt đầu vào lúc 1 giờ chiều và từ bến cảng 21 trên đường Terminal, đi qua đường Lower Water Street và chấm dứt ở khu thương xá Historic Properties trong trung tâm thành phố.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email